Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken van auteur

Hermans, Toon

zijn gerecenseerd:

Toon noemt zelf zijn gedichten 'versjes'. In dit boek staat een verzameling hiervan. Veel versjes die nog niet eerder zijn gepubliceerd, maar ook een aantal bekende oudere. De versjes zijn gerubriceerd naar onderwerpen. Zo is er een hoofdstuk MENS, en bijv. een hoofdstuk GELOOF. De inhoud van de versjes is soms grappig, soms ontroerend en soms confronterend. Precies zoals Toon zelf was