Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken zijn gerecenseerd door

Sjoerd Veenman

Voor William is een verbintenis de beste oplossing voor zijn geldgebrek. Maar voor Caroline valt het niet mee de luxe en moderne gemakken van haar New Yorkse villa te verruilen voor een tochtig en kil landhuis in het woeste Ierland.
‘Jacobs vlucht’ is een bijzonder verslag van het leven van vier generaties van één familie. Het verhaal begint in het midden van de zestiende eeuw, met het vertrek van Jacob Rolandus naar Nederland. Interessant detail: hij is een van de vertalers van de bekende Statenvertaling.
Veel Nederlanders kennen Turkije als een min of meer Europees land, waar je een fijne (strand)vakantie kunt doorbrengen. Het land is, of was, tamelijk Westers georiënteerd, wat onder meer blijkt uit het lidmaatschap van de NAVO. Maar … Turkije heeft ook een heel andere kant, en juist de laatste tijd worden we daar nadrukkelijk bij bepaald.
In Zijn bloedige plan neemt de schrijver ons mee naar een dorpje aan de Schotse kust, in het jaar 1869. Hoofdpersoon is Roderick Macrae, zoon van een arme pachter. Het boek bestaat uit een verzameling documenten, waarvan een door Roderick geschreven verhaal over zijn leven het belangrijkste is. Andere documenten zijn getuigenverklaringen, autopsierapporten en procesverslagen. De indruk wordt gewekt dat alles wat in het boek wordt beschreven waargebeurd is. Of dat werkelijk zo is …
Een oude vrouw woont in een holle baobab-boom, diep in de binnenlanden van Afrika. Ze wordt daar verzorgd door inboorlingen, die haar als een geest vereren en ze blikt terug op haar bewogen leven. Verreweg het grootste deel daarvan was ze slavin, in een stad aan de kust. Als jong meisje is ze gevangen genomen. Ze was het eigendom van meerdere, soms wrede mannen, waarvan sommige haar slecht hebben behandeld.
Na zijn eerste boek met verhalen over Spurgeon: ‘Hoe een spin het leven van een man redde’, heeft de Engelse predikant Tony Hutter een vervolg geschreven. Opnieuw 52 korte verhalen die bijna allemaal over de bekende prediker gaan, of in ieder geval iets met hem te maken hebben.
‘De tekenen der tijden’ van Glashouwer roept op dat terrein aangename gevoelens bij me op. Geen uitgewerkte voorspellingen, maar een uitleg van zowel oudtestamentische als nieuwtestamentische profetieën, waarbij hij er steeds voor waakt al te nadrukkelijke conclusies te trekken. Aan de andere kant maakt hij wel duidelijk dat we op een aarde leven die in zwaar weer is beland.
Het Engelse platteland zag er in de negentiende eeuw idyllisch uit, maar werd niet uitsluitend bevolkt door vriendelijke, goedbedoelende mensen. Daar kom je in De herberg van Ivy Hill, het nieuwste boek van Julie Klassen, en het eerste deel van een nieuwe serie, wel achter!