Boekrecensies vanuit christelijk perspectief

De volgende boeken zijn gerecenseerd door

Cora van Dijk

Het ‘verhaal’ draait om de politieke en maatschappelijke ideeën van een groepje rond de ik-figuur dat samenkomt in een kroeg. Via lange monologen wordt de maatschappij afgekraakt. Althans, zo lijkt het. Later in het boek iets komt er iets op gang waarbij door de oprichting van een politieke partij oplossingen worden aangedragen.
Geloofd zij God met diep ontzag, Hij overlaadt ons dag aan dag Met Zijn gunstbewijzen. Ziek Toen ik 29 jaar was kreeg ik vreemde klachten. Een raar gevoel aan handen en voeten. Een paar dagen later kroop het verder omhoog langs benen en armen. Ook voelde ik me ziek. Maar ik maakte me nog geen […]
“Ga heen in heel de wereld, predik het evangelie en (….) hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: (….) en op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen.” Marcus 16: 15-18. Dit is een van de Bijbelverzen waarin gesproken wordt over mensen die Jezus willen volgen. Aan hen worden opdrachten en beloften meegegeven die we vooral kunnen lezen in de vier evangeliën en Handelingen. Het Koninkrijk van God komt met tekenen, wonderen en genezing. Dat stelt Randy Clark. In zijn leven is dat ook zichtbaar geworden en daar getuigt hij van. Maar dit boek is meer dan een getuigenis.
Beertje Sam merkt dat zijn vriendjes hulp nodig hebben. Daarom wil hij met een cadeau naar de koning om hulp te vragen. Zijn vriendjes dragen allerlei problemen aan, maar ook allerlei cadeaus. Als Sam naar de Koning gaat, merkt hij dat de deur van het paleis altijd openstaat. Hij is welkom bij de Koning. Zal deze Koning hem kunnen en willen helpen?
Schaduwkanten van het oudtestamentische Godsbeeld. Wie is de God uit het oude testament? Is Hij een wreed God, vol wraak? Kan deze God wel dezelfde God van liefde zijn die we tegenkomen in het nieuwe testament?
Van Dale is gekomen met een leuk boekje van taalexpert Wouter van Wingerden. De Nederlandse taal is constant in beweging en verandert met de jaren. Toch zijn we geneigd vast te houden aan wat we hebben geleerd. Een groot aantal taalkwesties zijn voorgelegd aan de Nederlander. Na de percentages volgt een stukje over hoe het precies zit. En een gedeelte om te onthouden. Toch is het geen leerboek, maar een boekje om ontspannen met de Nederlandse taal bezig te zijn.